Impressum

Obchodný názov a sídlo firmy
Maschinenring Slovensko s. r. o.
Murgašova 27
927 01 Šaľa

Tel. / Fax: +421 31 770 50 09
Email: office@maschinenring.sk
Homepage: www.maschinenring.sk

Fakturačné údaje
IČO: 44 883 757
DIČ: 2022 863 205
IČ DPH: SK 2022 863 205
OR SR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24131/T

Číslo účtu v mene EURO
262 906 2988/1100
IBAN SK38 1100 0000 0026 2906 2988

Číslo účtu v mene CZK
282 281 8556/1100
IBAN SK16 1100 0000 0028 2281 8556