Certifikácia systémov spoločnosti

ISO 9001 a ISO 14001

Spoločnosť Maschinenring Slovensko s.r.o. má zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001 od 17.12.2010 a systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek ISO 14001 od konca roku 2012.

Spoločnosť definuje svoju politiku kvality a systému environmentálneho manažérstva pomocou kľúčových ukazovateľov v oblastiach:

  • prevencie
  • zodpovednosti manažmentu
  • obstarávania dodávateľov
  • produktivity práce
  • reklamácie
  • spokojnosti zákazníkov
  • propagácie a používania pracovných prostriedkov šetrných k životnému prostrediu (ekologická posypová soľ)