Politika cookie

Ochrana práv

Predmetom tejto ochrany je webová stránka na http://www.maschinenring.sk. Všetok obsach na tejto webovej stránke je vlastníctvom Maschinenring Slovensko s.r.o. a je určený len pre informačné účely.

Ručenie obmedzené

Firma Maschinenring Slovensko s.r.o. nie je zodpovedný za používanie internetových stránok http://www.maschinenring.sk a za prípadné škody spôsobené použitím obsahu webových stránok. Maschinenring Slovensko s.r.o. sa usiluje o presnosť všetkých zverejnených informácií. Firma Maschinenring Slovensko s.r.o. môže upravovať obsah stránok kedykoľvek, bez povinnosti informovať užívateľa a nezodpovedá ani za následky spôsobené touto zmenou.

Obmedzenia týkajúce sa použitia obsahu

Užívateľom internetovej stránky http://www.maschinenring.sk môže slúžiť obsah stránky iba pre ich vlastnú potrebu a nesmie byť bez súhlasu prevádzkovateľa stránky nikde použitý. Autor stránky nijak nezodpovedá za následky používania stránky a nie je povolené šírenie tohto obsahu užívateľmi webových stránok.

Ochrana osobných údajov

Firma Maschinenring Slovensko s.r.o. všetky získané osobné údaje zhromažďuje v zmysle platnej legislatívy a v súlade s právnymi predpismi.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webovej stránky uložia vo Vašom počítači a slúžia pri nasledujúcej návšteve danej stránky na identifikáciu návštevníka. Súbory cookie obsahujú napr. informácie ako Vaše meno alebo e-mailová adresa, samozrejme ako ste tieto informácie predtým na danej webovej lokalite poskytli.

Dočasné súbory cookie sa po zatvorení okna webového prehliadača automaticky vymažú, kým trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači a pri najbližšej návšteve danej webovej stránky si ich prítomnosť ľahko môžete všimnúť napr. pri upozornení webovej stránky na naposledy prezeraný tovar alebo obsah na stránke.

Prečo sú súbory cookie potrebné?

Cookie sú nevyhnutné na zabezpečovanie niektorých služieb uľahčujúce používanie webových stránok. Interakcia medzi webovou stránkou a užívateľom webovej stránky je rýchlejšia a jednoduchšia. Ich pomocou sa vo Vašom očítači uložia informácie a skúsenosti, ktoré by ste znova a znova museli zadávať pri každej návšteve stránky.