Zimná údržba

Vždy včas

Sneh a ľad prinášajú so sebou aj zodpovednosť. Vlastníci sú plne zodpovední za priechodnosť a bezpečnosť svojich plôch.

Pre Maschinenring nie je zima žiadny problém. Vyškolení spolupracovníci nastupujú do akcie včas, sú strojovo náležite vybavení a plní entuziazmu.

Ich práca zahŕňa nasledovné činnosti:

  • odhŕňanie a odvoz snehu
  • posyp chemickými látkami a inertným materiálom
  • odstránenie poľadovice
  • odstraňovanie cencúľov
  • odpratávanie snehu z plochých striech a i

Výkon silných strojov spájame s kvalitou ručnej práce a to vždy včas.

Samozrejmosťou po skončení zimnej sezóny je odstránenie zvyškov z udržiavanej plochy a jej dôkladné vyčistenie.

Staráme sa o parkoviská, príjazdové a výjazdové cesty, ulice, chodníky, kruhové objazdy, zastávky, zásobovacie zóny, schody – jednoducho si poradíme so všetkými typmi pozemných komunikácií.http://www.maschinenring.sk/img/leer.gif

Charakterizuje nás rýchle nasadenie, vysoká úroveň služieb a pokrytie celého územia Slovenska.

Kontaktujte nás

Info

Kontakt

Maschinenring slovensko s.r.o.

Dlhá nad Váhom č. 350
927 05  Dlhá nad Váhom

 

Tel: +421 911 444 357

 

office@maschinenring.sk