Impressum

Obchodný názov a sídlo firmy
Maschinenring Slovensko s. r. o.

Dlhá nad Váhom č. 305

927 05 Dlhá nad Váhom

Tel: +421 911 444 357
Email: office@maschinenring.sk
Homepage: www.maschinenring.sk

Fakturačné údaje
IČO: 44 883 757
DIČ: 2022 863 205
IČ DPH: SK 2022 863 205
OR SR Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24131/T

Číslo účtu v mene EURO
262 906 2988/1100
IBAN SK38 1100 0000 0026 2906 2988

Číslo účtu v mene CZK
282 281 8556/1100
IBAN SK16 1100 0000 0028 2281 8556

 

Vyhlásenie k informačnej povinnosti

(Vyhlásenie ochrane osobných údajov)

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto spracovávame vaše údaje výlučne na základe právnych predpisov (DSGVO - Nariadenie o ochrane osobných údajov), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania osobných údajov na našej webovej stránke.

Kontaktujte nás

Pokiaľ nie je uvedené inak, ak s nami nadväzujete kontakt prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo E-mailom, budú údaje, ktoré uvediete za účelom spracovania dopytu a pre prípad nadväzujúcich otázok, u nás uchované 1 rok. Tieto informácie nebudeme bez vášho súhlasu odovzdávať ďalej.

Webová analýza (ak sa používa nejaká iná webová analýza, prosíme o náležité preformulovanie)

Táto webstránka využíva Google Analytics, tzn. službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. (v ďalšom uvádzané ako „Google“). Služba Google Analytics používa takzvané "súbory Cookie", textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré Vám umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie vygenerované súborom Cookie o používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne odosielané na server spoločnosti Google v USA a tam uložené.

Spoločnosť Google sa podieľa na Ochrane súkromia EÚ-USA (pozri https://www.privacyshield.gov). Čo sa týka prenosu údajov na server Google v USA, je preto zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov.

Z dôvodu aktivácie anonymizácie IP na týchto webových stránkach sa Vaša IP adresa od Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skráti. Len vo výnimočných prípadoch bude prenesená na server Google v USA úplná IP adresa a skrátená tam.

Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky, spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, aby zostavila správy o aktivite webovej stránky a aby poskytovala ďalšie služby súvisiace s využívaním webovej stránky.

Spracovanie sa vykonáva na základe zákonných ustanovení článku 6 odst. 1 písmeno a) nariadenia DSGVO (Súhlas), ak ste súhlasili s používaním súborov Cookie, ako aj na základe nášho oprávneného záujmu článok 6 odst. 1 písmeno f) nariadenia DSGVO na štatistické vyhodnotenie prístupov na našu webovú stránku.

Ukladaniu súborov Cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača. upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete  zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje vygenerované súborom Cookie súvisiace s používaním vašich webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že sa si stiahnete a nainštalujete pomocou nasledujúceho odkazu Link plugin prehliadača (Browser-plugin) ako dopnkový modul.

Formuláre

Na našej webovej stránke nájdete formulár, aby ste nás mohli kontaktovať. Ak zadáte Vaše údaje, použijeme ich iba na účely, ktoré sú vždy uvedené vo danom formulári (napr. Kontakt týkajúci sa služby).

Pokiaľ zákonná povinnosť  nevyžaduje dlhšie uchovávanie, budeme Vaše osobné údaje uchovávať iba dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, na ktoré sú spracované.  Pokiaľ to nie je nevyhnutné inak, tieto údaje budú vymazané jeden rok po registrácii.

Ak sa nechcete dopytovať prostredníctvom webového formulára, môžete sa obrátiť priamo na našich pracovníkov: Osobne, telefonicky, E-mailom. Tieto informácie nájdete tu: http://www.maschinenring.sk/kontakt

Vaše práva

Principiálne máte právo na prístup, opravu, vymazanie, námietku, prevoditeľnosť údajov, odvolanie a obmedzenie. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje Zákon o ochrane údajov alebo ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať na dozorný orgán. V Rakúsku je to Úrad na ochranu údajov.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom nasledujúcich Kontaktných údajov: http://www.maschinenring.sk/kontakt

Stav k: Máj 2018